LOGIK s.r.o.

Rampová 4
040 01 Koššice

 

Pon - Pia /7:30 - 16:00/

mobil: +421 911 762 811

            +421 910 903 640


e-mail: info@logiksro.sk

Cenník

PRENÁJOM LEŠŠENIA A DEBNENIA

Cena za prenájom leššenia a debnenia sa stanovuje individuálne a je závislá od: množžstva odobratého leššenia, debnenia, doby trvania prenájmu a od obdobia t.j. v sezóne a mimo sezóny. Cenu za prenájom leššenia účtujeme po dňoch nie fixne za mesiac - platíte iba za leššenie keď ho skutočne využžívate. 

Logik sro

  • Cenovú ponuku na požžiadanie spracujeme kažždému zákazníkovi zadarmo, taktiežž obhliadku a zameranie stavby. V prípade realizácie zákazky spoločnosťou LOGIK s.r.o. Vám spracujeme výkresovú dokumentáciu a prípadne statické výpočty zdarma.
  • V prípadne prenájmu debnenia sa vypočítava cena ako denná sadzba za prenájom podľa počtu odobratých komponentov. Cenu za prenájom leššenia Vám vieme taktiežž účtovať aj po komponentoch, aby sme docielili úsporu pre Vás.
  • Cenu za montើne práce upravíme podľa rozsahu prác a prispôsobime Vašším potrebám (cena za montᾞ a demontើ užž od 2,10,-€/m2 resp. 1,85,-€/m3).
  • V prípade nevyužžívania leššenia u stálych zákaznikov v zimnom období je možžné dohodnúť
  • výrazné zľavy na prenájmoch.
  • Našša spoločnosť Vám neúčtuje žžiadne manipulačné poplatky!
  • V prípade dohody Vám vieme individuálne prispôsobiť výdaj resp. príjem tovaru aj mimo otváracích hodín.

 

RENÁJOM HLINIKOVÝCH VEŽI BOSS:

Cena za prenájom užž od od 3,30,-€ bez DPH bm výššky/deň.

Pri vrátení do 8:00 hod. Vám neúčtujeme prenájom za uvedený deň.


Ponúkame Vám na predaj leššenie SPRINT nové aj použžívané.

  • Logik sroLogik sroVypočítame Vám návratnosť pri Vaššej využžiteľnosti, zakúpením nᚹho leššenia získate výhodnejššie podmienky - ceny za prenájom leššenia.

  • Zašškolenie pri prvej montᾞi je zdarma za prítomnosti nṚho skúseného ššéfmontéra. Technická podpora pri rieššení technických otázok je bezplatná.

 

 

 

  

 

 


PREDAJ DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU

Logik sroNašša spoločnosť Vám zabezpečí komplexnú dodávku prísluššenstva k stropnému a panelovému debneniu napr. kónusy, dišštančné liššty, odformovací olej a veža ďalššieho.

K leššeniu ponúkame na predaj hmožždinky, leššenárske siete, kotevné skrutky a pod.

Neustále máme skladom dostatočné množžstvo doplnkového sortimentu za prijateľných cenových podmienok.