LOGIK s.r.o.

Rampová 4
040 01 Koššice

 

Pon - Pia /7:30 - 16:00/

mobil: +421 911 762 811

            +421 910 903 640


e-mail: info@logiksro.sk

Hlinikové pojazdné lešenie BOSS

 HLINÍKOVÉ VEŽŽE BOSS

Logik sroVežžový systém BOSS je veľmi flexibilný, obsahuje šširoký sortiment tvarov a konfigurácií, na vytváranie rozsiahlejš zostavy, ako je šštandardná vežža. Dve vežže môžžu byť vzájomne tesne spojené, alebo prepojené pomocou premostenia. Týmito spôsobmi je možžné vytvoriť pozd垾nu priebežžnú ploššinu, alebo vytvoriť plynulý prístup k fasáde. Pomocou ššpeciálnych konzolí je možžné rozššíriť pracovnú plochu. Vššestranné a stabilné súčasti systému BOSS umožžňujú technikom navrhnúť ššpeciálne dlhé premosťovacie vežže.

Vežže BOSS sú k dispozícií v d從ke 2,5 m, s pracovnou plochou v dvoch ššírkach tvorenou jednou alebo dvoma podlahami. 1450 mm šširoké priečne a rebríkové rámy vežží. Najrozššírenejšší je systém vežží s rámami priečnymi a rebríkovými ššírky 1450 mm s pracovnými podlahami tvorenými dvojicou podlahových dielcov. 850 mm šširoké jednoduché priečne a rebríkové rámy vežží. Úzke vežže sú ššpecificky konšštruované na použžitie v stiesnených priestoroch alebo pre prípad, keď pevné prekᾞky obmedzujú použitie šširšších vežží.

Bezpečné pracovné zaťažženie: BOSS vežže sú certifikované EN 1004 pre triedu zaťažženia 3. Maximálne rovnomerné zaťažženie podláh je vtedy 2,0 kN/m, čomu odpovedá maximálne zaťaženie jednej podlើky 2,5m=295 kg pri jeho rovnomernom rozdelení alebo 150 kg pri bodovom zaťažení. Maximálne zaťaženie vežže vrátane vlastnej váhy je 950 kg.

 

 

 

 

 


VÝHODY VEŽŽÍ BOSS
Logik sroVďaka pevnej konšštrukcii a usporiadaniu sú vežže ideálne pre rôzne podmienky na stavbe.
BOSS sa dá ľahko a bezpečne postaviť aj demontovať a má veľa ochranných bezpečnostných prvkov.
Integrované rebríky na bezpečný výstup, obojstranné zábradlie s rukov仝ou s priemerom 50 mm a 600 mm šširoké jednoduché
pracovné ploššiny, 1200 mm šširoké ploššiny z dvoch podláh veľmi pevné kolieska s brzdou.
Hliníkový systém BOSS spĺňa normu EN 1004, bol testovaný a certifikovaný podľa DIN 4482 8/92 a zároveň obdržal potrebné osvedčenia vo Veľkej Británii, ŠŠvajčiarsku, ŠŠvédsku, Nórsku, Českej republike, Slovenskej republike, Ukrajine, v Pobaltských republikách, Poľsku, Srbsku a v ďalších krajinách. Zodpovedá aj americkým šštandardom ANSI A10–8 1988 a je klasifikovaný UL. Vyrába sa v súlade s ISO 9000:2000. 


Uistite sa, žže ste dostali užžívatežskú príručku pre vežže BOSS, ktorá obsahuje informácie o správnom množžstve komponentov, bezpečnom pracovnom zaťažžení, užžívateľské rady na bezpečnú montᾞ a demontᾞ.
Spoločnosť LOGIK s.r.o. poskytne zašškolenie a najlepššie odporúčanie podľa znalosti na bezpečnú montᾞ a použžívanie vežže podľa národných predpisov a európskych šštandardov.

Logik sroLogik sroLogik sro