LOGIK s.r.o.

Rampová 4
040 01 Koššice

 

Pon - Pia /7:30 - 16:00/

mobil: +421 911 762 811

            +421 910 903 640


e-mail: info@logiksro.sk

Panelové debnenie LOGIK 50

 PANELOVÝ DEBNIACI SYSTÉM LOGIK 50

Logik sro

LOGIK 50 je systém panelového debnenia s prísluššenstvom, ktorý ponúka vysoko produktívne rieššenie pre celú šškálu aplikacií debnenia stien. Systém panelov LOGIK je vššestranný, modulovo rieššený produkt, vyvinutý na vysokej technickej úrovni. Tato vššestrannosť dovoľuje ponúknúť aplikácie pre oporné steny, základy, šachty i stĺpy. ŠŠiroký výber panelov zaručuje nekonečnú prispôsobivosť rozmerom stien, vrátane premenlivej výššky, a taktiežž rôznym rozmerom stĺpov. Vysoká kvalita použžitej ocele a preglejky umožžňuje dodržžanie prísných požžiadaviek na kvalitu povrchu betónu. Elegantný, vysoko kvalitný žžiarovo pozinkovaný povrch oceľových rámov značne obmedzuje priľnavosť betónu, čo znižžuje náklady na údržžbu povrchu.

Panely osadzované žžeriavom i ručne montované sa vzájomne spájajú pomocou jedinečných, ľahko použžiteľných spojok, ktoré panely lícujú a pevne zamykajú a zaručujú tak maximálnu kvalitu povrchu a minimálny únik betónovej zmesi. Systém využžívá obľúbený a rýchly spôsob vytvorenia obojstranného debnenia pomocou spínacích tyčí a plastových chráničiek s kónusmi.

Logik 50 je vššestranný debniaci panelový systém zaisťujúci dokonalý povrch betónu podľa najprísnejšších noriem pri tlaku betónu 50 kN/m2. Maximálna hmotnosť jedného dielca je 16,4 kg, čo predurčuje systém pre stavby vyžžadujúce možžnosť ručnej manipulácie tam, kde je použžitie žžeriavov či iných mechanizmov obmedzené alebo je nepraktické. 


VÝHODY DEBNENIA LOGIK 50

 • Logik sroRám panelov je tvorený tuhým uzatvoreným profilom – nedeformuje sa použžívaním spojok, minimálna deformácia od tlaku betónu

 • Priebežžná drᾞka profilu rámu, – možžnosť umiestnenia spojok v ľubovoľnom mieste, možnos spojenia panelov v rôznych úrovniach

 • Otvory pre spínacie tyče sú vedľa profilu rámu. –Profil nie je oslabený

 • Bezpečné spojenie a zamykanie panelov pomocou klinovej spojky: rýchlosť, bezpečnosť– bez rizika úrazu, jednoduchosť –montáže kdekoľvek, iba jednou rukou, iba úderom kladiva, klín sa zatĺka v smere pohybu, čeľuste spojky. Zamykaním spojky nedochádza k vylamovaniu spojky, spoľahlivosť,– dokonalé spojenie panelov vylučuje nežžiadúcí únik betónove zmesi

 • „Parkovanie“ spojok počas premiestňovania rozpojených častí po stavenisku

 • Variabilné umiestnenie spínacích tyčí - predvrtané otvory vo výztuhách panelov po 50 mm

 • Možžnosť vedenia spínacích tyčí vo vnútri panelov pomocou držiaku vonkajššej spínacej tyče

 • Možžnosť premíestňovania veľkých celkov žžeriavom – ztužžením dotyku panelov pomocou prísluššenstva systému sa vytvorí tuhý celok

 • Rýchlosť a jednoduchosť pripojenia doplnkových komponentov (stabilizátory, konzoly lávky) bez nutnosti skrutkovania pomocou čapov s poistnou závlačkou

 • Premyslene navrhnutý systém prísluššenstva minimalizuje nutnosť použžitia drevených prvkov na stavbe

 • Dlhá žživotnosť, – povrchová ochrana oceľových rámov žžiarovým pozinkovaním

 • Fenolická ochrana povrchu preglejky – spolu s použžívaním separačného prostriedku zaisťuje ľahké odbedňovanie, zaisťuje dlhú životnosť preglejky

 • Použžitie v šširokom okruhu aplikácií – debnenie stien konšštantnej i premenlivej hrúbky, stĺpov, pilierov, kruhových konšštrukcií, jednostranné debnenie

 • Systém pre ručnú montើ.
   

Projekty Vám vytvoria našši technici pomocou ššpeciálne navrhnutým programom s ohľadom na efektivitu montᾞe, jednoduchosť a úspornosť. Výkresová dokumentácia je šštandardnou súčasťou realizácie zákaziek spoločnosťou LOGIK s.r.o.

Logik sro   Logik sro