LOGIK s.r.o.

Rampová 4
040 01 Koššice

 

Pon - Pia /7:30 - 16:00/

mobil: +421 911 762 811

            +421 910 903 640


e-mail: info@logiksro.sk

Systemové lešenie SPRINT 75

Logik sroZáklad konšštrukcie leššenia SPRINT tvoria uzavreté oceľové zvarované rámy o ššírke 0,75 m a výšške 2,0, 1,0 a 0,66 m, podlើky v d垾kach 3,0, 2,5, 2,0, 1,5, 1,09 a 0,75 m (oceľové, hliník – preglejka), zábradlové rámy staviteľné pätky a pozd垾ne uhlopriečne stužženie. Jednoduché a koncové zábradlia, zarើky, kotevné rúrky, konzoly, priehradové nosníky, podchodné rámy, ochrany chodcov, držžiaky zábradlia, horné priečniky a základové priečniky doplňujú systém tak, aby vyhovel vššetkým náročným normatívnym i praktickým požiadavkám. Vššetky komponenty sú opatrené povrchovou úpravou žžiarovým pozinkovaním alebo u niektorých spojovacích prvkov galvanickým pozinkovaním s chromátovaním.

Rôzné výššky rámov umožžňujú založženie lešenia na svahovitom teréne. Voľnému prechodu jednotlivými poschodiami leššenia nebránia žžiadne výstupky, držžiaky ani zarᾞky, takžže čistý prechodný profil je pre SPRINT 75 rovný 0,70 x 1,95 m. Pokiaľ nie je uvedené inak, pre nosné prípoje s použžitím spojok vyhovujú spojky triedy B podľa EN 74–1.

 

VÝHODY LEŠŠENIA SPRINT

 • Logik sropodlahy možžno vďaka revolučnému spôsobu uložženia vyberať aj vkladať v hotovom leššení, pritom sú bezpečne zaistené
   
 • zábradlie je uložžené v osi stĺpikov rámov, priechod je čistý a v celej ššírke, svetlá ššírka je 0,75 najväčší zo vššetkých systémov
   
 • vďaka madlám sa pri manipulácii s podlahou neprišškripnú ruky; práca je veľmi bezpečná
   
 • klinový spoj je robustný bez ľahko deformovatelných dielov, zabezpečuje efektívnu a bezpečnú montᾞ
   
 • Logik sropriečnik je v úrovni s podlahou, podlaha je bezpečná, bez prekᾞok
   
 • úchyty pre zábradlia sú aj na vnútornej strane rámu, zábradlie je tvorené zábradlovými rámami, tým vzniká tuhá konšštrukcia aj bez osadenia diagonál stužženia; pracovníci sa pri montᾞi cítia veľmi isto a bezpečne
   
 • jednoduchá a bezpečná montᾞ diagonál stužženia voľným nasunutím cez gravitačnú poistku urýchľuje montáž
   
 • výstupové podlahy s integrovaným poklopom a rebríkom zabezpečia bezpečný výstup aj prácu na leššení
 • Logik sroRúrkové leššenie - vďaka šštandardnému priemeru stojok 48,3 mm možno SPRINT je kombinovateľný s bežžným rúrkovým leššením
   
 • vďaka konšštrukčnej tuhosti systému v oboch smeroch nie sú problémom bezpečné leššenia do výšky 80 m bez ššpeciálnych opatrení
   
 • pri bežžných výšškach stačí veľmi riedke kotvenie (1 kotva na 36 m )
   
 • možžnosť vyberať a vkladať podlahy umožžňuje alternatívne spôsoby montើe a demontᾞe a využžitie leššenia
   
 • montើ zaručuje spájanie nasadením alebo pomocou klinov bez skrutkovania spojok
   
 • rýchlosť montᾞe a demontᾞe 300 až 450 m / deň na montើnu čatu umožňuje efektívne využžitie vaších pracovných síl

 

Logik sro

Pre efektívne a bezpečné použžitie fasádneho rámového leššenia SPRINT poskytujeme vššetkým naššim zákazníkom vysokú kvalitu technickej pomoci, spočívajúcu v návrhu leššenia pre zákazníkov v programe SPRINT.

Umožžňujúci komplexný návrh stavby leššenia, vrátane sumarizácie nákladov a výpisu prvkov potrebných na jeho jednoduchú, rýchlu a efektívnu montᾞ.

Dodávka technickej dokumentácie a príručky užžívateľa SPRINT, prehľadne opisujúcich ako ľahko a rýchlo stavať leššenia SPRINT.