LOGIK s.r.o.

Rampová 4
040 01 Koššice

 

Pon - Pia /7:30 - 16:00/

mobil: +421 911 762 811

            +421 910 903 640


e-mail: info@logiksro.sk

Zameranie a projektovanie

Zameranie stavby, projekčné práce, statické výpočty

  • Logik srozameranie stavby našším obchodným zástupcom, prípadne technikom za účelom navrhnutia a naprojektovania optimálneho rieššenia
  • zameranie stavby a vypracovanie cenovej ponuky je zdarma
  • ku kažždej stavbe na základe Vaššej požžiadavky bude spracovaná potrebná výkresová dokumentácia 
  • v prípade, žže k rieššeniu je potrebný statický posudok je súčasťou realizačnej dokumentácie
  • súčasťou projektovej dokumentácie pri debnení je podrobný plán uložženia. V prípade potreby Vám dodáme spracované aj bezpečnostné riziká a bezpečný pracovný postup pre konkrétny prípad
  • voľbou optimálneho rieššenia Vám ššetríme VṚ čas a peniaze.